Меморандум за сътрудничество

Като подписват настоящия договор страните декларират своята воля и ангажираност да обединят действията и усилията си за установяване и разработване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи, включително изграждане на партньорска мрежа от бизнес, неправителствени и правителствени организации, целяща обединяване на усилията за създаване на нова, отговаряща на съвременните изисквания, стратегия, подходи и не на последно място нормативна уредба, целящи повишаване на безопасността на съоръженията с повишена опасност, в частност асансьорите в България;

Сътрудничеството цели да подпомогне създаването и прилагането на иновативни методи и подходи целящи повишаване на общатата информираност и знанието на населението относно правилата за безопасно ползване и експлоатация на асансьори в жилищни и публични сгради.

Крайната цел е трайно да бъде намален броят на инцидентите, предизивкани от неправилна експлоатация и лоша поддръжка, вследствие на незнание, неразбиране и некомпентентност , от страна на собственици и ползватели, но така също и на заетите в този сектор.

Така бяха формулирани задачите които си поставиха  ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И ФОНДАЦИЯ “АСАНСЬОРНА БЕЗОПАСНОСТ” на 24 Март 2016 година, подписвайки двустранен Меморандум за сътрудничество.

Основните приоритети, от които ще се ръководят двете организации при осъществяване на целите на Меморандума са:

  • Усъвършенстване на нормативната уредба, в областта на съоръжения с повишена опасност;
  • Развитие на диалога и сътрудничеството между граждани, бизнес, академични институции и неправителствен сектор,с цел повишаване на информираността на населението, като по този начин се създадат условия за превенция на трагичните инциденти със съоръжения с повишена опасност;
  • Използване на възможностите на компетентностно базирания подход в обучението, на различни групи целеви аудитории.

За постигане на обявените приоритети, страните ще използват различни форми на сътрудничество:

  • Реализиране на съвместни проекти в областта на популяризиране на мерките за безопасно ползване и експлоатация на съоръжения с повишена опасност, в частност асансьори, включително и такива с външно финансиране;
  • Осъществяване на проучвания анализи и изследвания от взаимен интерес;
  • Обмен на информация и експертиза;
  • Партньорство в създаването, на обучителни съдържания за различни групи и целеви аудитории;
  • Партньорство при организирането и провеждането на публични обучения, целящи повишаване знанието на гражданите, относно безопасността при ползване и експлоатация на асансьорни съоръжения;
  • Други форми на сътрудничество.

Меморандумът влиза в сила от датата на неговото подписванe и ще бъде активен за срок от една година.

В случай, че бихте искали да ни сигнализирате за опасен или зле поддържан асансьор, попълнете приложената тук форма, изпратете ни имейл на signal@elevatorsafety.eu или просто ни се обадете на тел. +359 885 24 94 26!

Всички полета, отбелязани със звездичка са задължителни!

Бъдете сигурни, Вашият сигнал, ще стигне до онези, които носят отговорността за вашето здраве и живот!

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да ни пишете, като попълните приложената форма, или се свържете с нас на info@elevatorsafety.eu, или телефон +359 885 24 94 26.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!