ФАБ сред финалистите, подкрепени от Програма “Европа” 2019, на Столична община

Скъпи приятели,

Повече от щастливи сме да Ви информираме, че за втора година фондация “Асансьорна безопасност” е сред финалистите, чиито проекти ще бъдат подкрепени от програма “Европа” 2019, на Столична община.

Документът, с одобрените общо 35 проекта е изготвен възоснова на решение No 790 от 22.11.2018 година на Столичен общински съвет и е публикуван на сайта на програма “Европа” 2019, на адрес: http://evropa-so.bg/images/rezultati/klasirani-proekti-2019.pdf

Темата ни и този път е свързана с безопасността на асансьорните съоръжения, които всички ние ползваме всеки ден, в забързаното си ежедневие, и на които доверяваме живота си ежедневно, ежечасно и ежеминутно, на път за работа, ваканция, училище или за дома.

През последните години темата за качеството на живот в многофамилните жилищни сгради, както и техническата изправност и безопасност на асансьорите, става все по-популярна. Налице  е огромен дефицит и резистентност спрямо възприемането на информация относно методите и способите за адекватно стопанисване, поддръжка както на сградите като цяло, но и на асансьорните съоръжения в тях.

Причините за това са много, но сред най-често споменаваните са:
1) недостатъчна информираност на населението относно правата и задълженията по поддръжка на общите части, в сградите в режим на етажна собственост, както и стопанисване на асансьорни съоръжения;
2) навика асансьорите, които са съоръжения с повишена опасност, да бъдат възприемани като даденост;
3) липсата на традиции в управление и поддържане в добро състояние на общите части на жилищните сгради;
4) липса на изградени модели на положителни комуникации с доставчиците на услуги в сградите, в режим на етажна собственост;
5) липса на достатъчно информация, знания, както и подход за информиране на най-малките от страна на техните родители за правилното ползване на асансьори.

Именно заради изброеното по-горе, целите, които си поставяме са чрез партньорство между гражданския сектор и местната власт да бъдат създадени и приложени на практика европейски политики и добри практики, насочени към подобряване на общото ниво на безопасност на съществуващите асансьорни съоръжения, а от там и на качеството и комфорта на живот на обитателите.
Въз основа на постоянни теренни обходи и проучвания както на европейски организации, но също и на местни неправителствени организации, професионални асоциации, правителствени институции и т.н. непрекъснато се анализира състоянието както на сградния фонд, в режим на етажна собственост, но също така и на прилежащите сградни инсталации, и съществуващите и функциониращи асансьорни съоръжения, както и причините за настъпване на асансьорни авариии и инциденти, които в последните години получиха и по-голяма гласност сред по-широката общественост.

Част от направените констатации, в нередки случаи касаят освен качеството и поддръжката на общите части и прилежащите съоръжения, но и навременното комуникиране и осигуряване на възможности за отстраняване на възникнали проблеми и неизправности!
На последно, но не и по значимост място са и културата и адекватното поведение на всички нас, които живеем в режим на етажна собственост и опазваме и поддържаме както общите части, а и всички прилежащи сградни инсталации и съоръжения.

С настоящия проект фондация „Асансьорна безопасност“ има за цел да:

  • Повиши знанията и информираността както на деца в училищна възраст, но и на техните родители, както и косвено на домоуправителите при прилагане на мерки, имащи отношение към управление на етажната собственост, в контекста на поддръжката на асансьорните съоръжения в изправност и безопасност;
  • Възпитание на чувство за отговорност и адекватно поведение при най-малките, които са бъдещите активни граждани на Република България и техните родители;
  • Създаване на условия за ефективна комуникация между местните власти, държавните органи, неправителствен сектор, бизнес организациите от съответните сектори и настоящите и бъдещи активни хора на България;
  • Привличане на вниманието на широката общественост по проблемите касаещи качеството на живот и безопасността в сградите, в режим на етажна собственост;
  • Посредством създаването на ДЕТСКИ АСАНСЬОРЕН ПАРЛАМЕНТ да бъдат изведени най-честите проблеми, с които се сблъскват най-незащитените в обществото- нашите деца. Чрез проучване на основните проблеми на етажните собствености, касаещи качеството на живот и безопасността да бъдат оформени конкретни предложения, които да допринесат за подобряване на ефективността на законодателството, имащо отношение както към качеството на живот в блоковете, но и към нивото на безопасност на асансьорните съоръжения, които се оказват двата основни фактора, имащи пряко влияние върху живота на хората, в режим на етажна собственост.

Бенефициенти по настоящия проект ще бъдат учениците от  втори и трети клас на началните училища и техните родители от два административни района на гр. София, партньори по настоящия проект – район “Люлин” и район “Подуяне”, и експертите от Технически университет, гр. София.

Екипът на ФАБ изказва своите благодарности към Столична община и Столичен общински съвет за доверието и тази повече от ценена от нас подкрепа!

В случай, че бихте искали да ни сигнализирате за опасен или зле поддържан асансьор, попълнете приложената тук форма, изпратете ни имейл на signal@elevatorsafety.eu или просто ни се обадете на тел. +359 885 24 94 26!

Всички полета, отбелязани със звездичка са задължителни!

Бъдете сигурни, Вашият сигнал, ще стигне до онези, които носят отговорността за вашето здраве и живот!

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да ни пишете, като попълните приложената форма, или се свържете с нас на info@elevatorsafety.eu, или телефон +359 885 24 94 26.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!