ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АСАНСЬОРИТЕ

Фактори и решения, влияещи върху крайната консумация на енергия

Около една трета от енергийната консумация в европейските страни се пада на жилищните сгради. Заради нарасналите потребности и изисквания на ползвателите, енергийната консумация в сградите в последно време е нараснала значително. По тази причина и се е превърнала в една от основните причини за увеличаването на въглеродните емисии. Затова и неоползотвореният потенциал за спестяване на енергия съществува по отношение на енергийно ефективното оборудване, инвестиционните решения и поведенческите решения в тези сектори. Това в пълна сила важи за асансьорите.

Изследвания показват, че в рамките на страните-членки в Европейския съюз в експлоатация са около 4,8 млн. съоръжения. Броят на асансьорите, действащи в България са над 70 000, като около 60 000 от тях са остарели, на възраст над 20 години. Разбираемо, наред с важния въпрос за тяхната безопасност, актуален е и този за енергийната им консумация.

energy-efficient-products

Консумация на енергия
Изследвания показват, че асансьорите и асансьорните съоръжения представляват около 3 до 5% от крайната консумация на електричество в една сграда. Годишната им консумация се предопределя от три основни фактора:
– обемът консумирана енергия в състояние на покой,
– необходимата енергия в процеса на работа и
– честота на ползване на съоръжението.

Консумацията на енергия, докато дадено съоръжение е в режим на експлоатация и по време на периода на празен ход се определя предимно от техническите характеристики на компонентите на системата и тяхната енергийна ефективност. Това означава, че тези фактори се определят на ниво проектиране и фактическо конструиране на асансьорите, както и в етапите на неговото инсталиране, които, веднъж заложени, като правило не следва да претърпяват значителни промени с течение на експлоатацията на системата.

Отклоненията могат да се срещнат в процеса на стареене и износване (които допринасят за повишаване на триенето, например). Стойностите на потребление в двата работни режима на съоръжението в значителна степен са независими една от друга. Ниският разход на енергия по време на превоз на пътници и товари, не винаги означава и нисък разход при работа на празен ход, и обратно.

Това, което определя честотата на пътуване, наред с местоположението, е целта, за която се използва асансьорът (осигуряването на достъпна среда, възможности за превозване на товари и др.), както и естеството на групите, използващи даденото съоръжение. Асансьорите в жилищни сгради в повечето случаи не са подложени на така честа експлоатация, както тези в обществени сгради като болниците, например. Именно тези разлики в честотата на използване може да означават широк диапазон на потребяваната енергия на годишна база, дори и когато се касае за съоръжения със сходна конструкция.
Според оценки, базирани на международни изследвания, резултатите от измерванията за консумация по време на работа на празен ход представят данни в много голям диапазон. Проведените опити показват, че в жилищния и търговския сектори, се наблюдават много различни стойности на потребление. Тази дисперсия може да се обясни с различната енергийна ефективност на използваните компоненти и от избора на конкретно оборудване. Като цяло, средните стойности за енергийно потребление на асансьорните съоръжения в търговския сектор е около 230 W, а съответната стойност за жилищните сгради е около 190 W.

По отношение на енергийната консумация в процеса на придвижване на пътници и товари, наблюдение на абсолютните стойности показва, че няма основание за каквото и да било категорично сравнение на различните по приложение асансьори. Тук сравненията биха се базирали на технологиите, използвани от производителя.

Въпреки че всички асансьори се състоят от сходни елементи, съществуват разновидности, на които се разделят те, в зависимост от различни конструктивни елементи. Най-честото разделение е това според тяхното задвижване.
Директното сравнение между двата основни вида асансьори по този критерий – хидравлични и електрически, със сигурност дава преднина на втората технология.
Хидравличните асансьори, обаче, са подходящи за обслужването на сгради с не повече от 6 или 7 етажа. В този случай те се явяват най-изгодното решение. С увеличаване на височината на сградата, за по-подходящи се посочват електрическите асансьори.

Възможности за спестяване на енергия и тяхната реализация
На база проведени изследвания, учени правят извода, че ако бъдат вложени усилия в посока оползотворяване на потенциала на асансьорите чрез последователното използване на най-добрите налични технологии (в т. ч. и високоефективни устройства и компоненти, такива, които позволяват включването на режим standby, когато съоръжението не е в експлоатация) около 60% от изразходваната енергия за функционирането на асансьорните съоръжения в европейските държави към момента би могла да бъде спестена.

Важен проблем, касаещ използването на енергийно ефективни решения в асансьорните технологии, е фактът, че изборът им в повечето случаи е част от задълженията на строителните фирми, които след завършване на строителството, отдават под наем или продават сградата, заедно с внедрените в нея решения. Тук идва и въпросът относно липсата на мотивация у строителя да внедри високоефективна технология, струваща повече, вместо да се спре на по-рентабилно финансово решение, което в бъдеще ще генерира по-високи разходи на своите ползватели.

Две от тенденциите в развитието на енергийната ефективност на асансьорите насърчава иновациите в разработката на задвижващите системи. Все по-често потребителите изискват системи, които заемат по-малко място и по тази причина спират избора си на съоръжения без машинно помещение. В случая предимствата са по отношение на начините на задвижване. Наблюдава се и положителна тенденция в развитието на самите системи към иновативни решения и нов дизайн. На пазара вече се предлагат такива компактни решения, както и подмяната на стоманените въжета с други възможности, които са по-издръжливи и освен това намаляват необходимостта от допълнително смазване.

dec14_30_172924148Някои производители предлагат съвременни софтуерни системи за контрол, който подлежи на управление от персонален компютър. Като базови елементи на такава система се считат възможностите за фиксирането на определени правила, като например изключването на някои асансьорни съоръжения през нощта и в почивните дни. С цел редуциране на разходите е възможно да се добавят допълнителни функции, както и да се увеличи операционната гъвкавост. Например, в някои системи е заложено кабините да се позиционират на дадено място в определени моменти, като например всички асансьори да се върнат на партера в ранните сутрешни часове, за да поемат увеличения обем пътници. Това намалява времето за изчакване. Някои производители предлагат решения за контрол на пътникопотока, които позволяват оптимизирането на използваните съоръжения по етажи и редуцирането на използваната енергия.

Подобряване енергийната ефективност на хидравличните асансьори
Възможностите за повишаване на енергийната ефективност при хидравличните асансьори, са ограничени, въпреки че те използват значително повече енергия, отколкото електрическите, което би следвало да позволява тяхната по-крайна модернизация. Първо, хидравличните асансьори не разполагат с противотежести, така че не съществува компенсация за енергията, необходима да се вдигне на кабината за превозването на пътници и товари. Добавянето на противотежести значително ще увеличи цената и донякъде ще увеличи размера на машинното помещение, като по този начин ще намали използваемата площ. Потенциалната енергия на кабината, при издигането й до върха не се възстановява при движението на асансьора надолу, а се разсейва като топлина.
При този вид асансьори теоретично е възможно и изтичането на масло, което се отделя в процеса на работа и се просмуква от почвата. За този проблем специалистите предлагат използването на растително масло, което е биоразградимо и не би довело до замърсяване.

Използването на енергия за осветление също може да бъде намалено. Първата възможност е оборудването на асансьора със система, която да позволява изключването на осветлението и вентилацията, когато асансьорът не е в процес на експлоатация. Вторият подход е изборът на по-ефективно осветление, като се има предвид, че необходимостта от осветеност в тези съоръжения не е такава, каквато в останалите части на сградата.

Въпреки всички проучвания и анализи, е трудно да се посочи универсален начин за регулиране ефективността на асансьора. Въпреки това е възможно да се спазват определени параметри, важащи както за новите, така и за реновираните машини, които биха довели до по-голяма ефективност и по-малко замърсяване на околната среда.

Материалът е препубликуван от списание Технологичен дом
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=1498

В случай, че бихте искали да ни сигнализирате за опасен или зле поддържан асансьор, попълнете приложената тук форма, изпратете ни имейл на signal@elevatorsafety.eu или просто ни се обадете на тел. +359 885 24 94 26!

Всички полета, отбелязани със звездичка са задължителни!

Бъдете сигурни, Вашият сигнал, ще стигне до онези, които носят отговорността за вашето здраве и живот!

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да ни пишете, като попълните приложената форма, или се свържете с нас на info@elevatorsafety.eu, или телефон +359 885 24 94 26.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!