Авария на асансьор

Здравейте,
днес около 9ч при повикване на асансьора, същият се изстреля нагоре , блокът се разтресе а таванът на асансьора се е разцепил следствие на удара на 8я последен етаж. Минута преди това дъщеря ни го е ползвала, и не искам дори да си помисля какво би станало ако се беше забавила малко. Моля да ни кажете какво трябва да направим за да сме сигурни че фирмата която поддържа съоръжението е надеждна , тъй като те и досега го ремонтираха, но се съмнявам че подобна авария се случва за един ден, без те да са наясно.
Предварително благодаря,
Поздрави,
Магдалена Даракчиева


Становище

На 25.10.2018 година е била извършена провека от страна на ДАМТН на авариралото съоръжение. При пристигането си на адрес, служителите от ИДТН са установили, че съоръжението е спряно от експлоатация на 22.10.2018 от представители на фирмата, която е извършвала поддръжката на машината със запис в дневника, поради настъпилата авария.  Установено е, че машината е била поддържана от фирма, която е вписана в регистъра на фирмите, притежаващо разрешително за поддръжка за ремонт, преустройство и поддръжка на асансьори. Договорът за поддръжка на съроъжението е бил сключен през 2017 година. Видно от ревизионната книга, последният технически преглед на съоръжението е извършен през месец май, 2018 година, а последната функционална проверка, която се извършва ежемесечно е била на 14.10.2018 година.

При извършената проеврка на 25.10.2018г., асансьорът не е бил в експлоатация, което е възпрепятсвало извършването на обстоен технически преглед и изпитване на предпазните устройства и установяването на реалното му техническо състояние.

Служителите на ИДТН са извършили обстоен оглед, при който са установили следното:

1. Износена корона на повдигателния механизъм;

2. Кабината е заседнала малко над последната спирка, вследствие на задействането на клиновият и механизъм;

3. Противотежестта е била застопорена в дъното на шахтната яма;

4. Отпуснати носещи въжета;

5. Амортизирано табло за управление;

6. Наличие на пукнатини в облицовката на тавана на кабината.

На служителите на ГД „ИДТН“, които са извършили проверката е предоставена оферта от страна на обслужващата фирма, адресирана до етажната собственост, за преустройство на повдигателен механизъм от твърдо към меко куплиране, със забележка че командното табло също е за смяна. Офертата е получена на 18.05.2018г., упълномощен представител на етажната собственост, както и повторна оферта за замяна на повдигателен механизъм, фундамент с тампони, командно табло и 3 броя по 34 метра носещи стоманени въжета с диаметър Ф11, получена на 11.10.2018 г., от същия представител на етажната собственост.   Във връзка с предоставените оферти от фирмата, ангажирана с поддръжката на асансьорното съоръжение, етажната собственост не е предприела никакви действия по извършването му, което е предпоставка за настъпване на аварията и застрашаване на живота и здравето на ползвателите.

Във връзка с изразеното желание към ДАМТН и ГД „ИДТН“ да бъде извършена проверка на фирмата, предоставяща услуги по поддръжката на съоръжението в цитираната в сигнала асансьорна уредба, инспекцията уведомява подателя на сигнала, че съгласно Чл.36, ал. 1 от ЗТИП, председателя на ДАМТН, чрез ГД „ИДТН“ проверява веднъж в годината лицата вписани в регистъра и получили удостоверение от ДАМТН по Чл.36, ал.1 от ЗТИП за спазване на обхвата на издаденото им удостоверение  и условията, при които са го получили и за изпълнение на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането му.  Такава проверка на сервизната фирма е била извършена на 22.10.2018г.от служители на ГД „ИДТН“ като не са били констатирани несъответсвия с изискванията на Чл. 36, ал.2 от ЗТИП и Чл. 34 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори.

В ДАМТН е постъпило второ писмо, с което етажната собственост е уведомена от сервизната фирма, че се прекратява договора за сервизно обслужване на асансьорното съоръжение, както и извършването на сервизни дейности по авариралото съоръжение.  В писмото се съдържа питане за действията, които етажната собственост трябва да предприеме за да се справи със създалата се ситуация.

В тази връзка Агенцията е уведомила етажната собственост, че трябва да предприеме незабавни действия по сключване на нов договор за сервизно обслужване, ремонтиране и преустройство, с лице вписано в регистъра по Чл.36, ал.1 от ЗТИП и притежаващо удостоверение за извършване на тези дейности. Необходимо е незабавно етажната собственост, заедно с новоангажираното по поддръжката на асансьорното съоръжение юридическо лице да предприеме дейнствия по отстраняване на неизправностите и/или несъответствията   на асансьора за да бъде приведен в съответствие с изискванията за безопасност.

Ползвателите на асансьори са длъжни, когато установя, или имат съмнения, че асансьорите престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация, незабавно да се обърнат към лицето извършващо дейности по поддръжка, ремонт и/или преустройство на асансьорите или към лицето занимаващо се с техническия надзор на съоръжението.

Асансьорите са съоръжения с повишена опасност, поради което се изисква стриктно спазване на всички релевантни правила, норми и изисквания. 

В случай, че бихте искали да ни сигнализирате за опасен или зле поддържан асансьор, попълнете приложената тук форма, изпратете ни имейл на signal@elevatorsafety.eu или просто ни се обадете на тел. +359 885 24 94 26!

Всички полета, отбелязани със звездичка са задължителни!

Бъдете сигурни, Вашият сигнал, ще стигне до онези, които носят отговорността за вашето здраве и живот!

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да ни пишете, като попълните приложената форма, или се свържете с нас на info@elevatorsafety.eu, или телефон +359 885 24 94 26.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!