Оторизирани фирми за поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори.

main_maintenance
РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ:
РО ИДТН ЗАПАДНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ РО ИДТН СЕВЕРНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ РО ИДТН ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
РО ИДТН ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ РО ИДТН СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ РО ИДТН СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
РО ИДТН ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page