Оторизирани фирми за поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори.

main_maintenance

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ:
РО ИДТН ЗАПАДНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ