eu-banner-04

ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ

 

ДИРЕКТИВА 2014/33/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори;

ДИРЕКТИВА 95/16/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 29 юни 1995 година за сближаване законодателствата на държавите-членки относно асансьорите;