Рискове и предизвикателства при осъществяването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Рискове и предизвикателства при осъществяването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Рискове и предизвикателства при осъществяването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Зад фасадата- За стойността на комфорта и безопасността

zad-fasadata

 

Повод за темата на предаването беше проведената на 02.02.2015 година пресконференция на тема „Рискове и предизвикателства при осъществяването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, както и приетата  от Правителството Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради  и методиката към нея и евентуалните рискове при осъществяване на тази програма.

Пресконференцията беше организирана от Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом”, заедно с членовете й Камара на архитектите в България и ЕнЕфект и в сътрудничество с Българска асансьорна асоциация.
Пресконференцията  се проведе на 2 февруари (понеделник) от 11.00 ч. в Пресклуб БТА – София на бул. Цариградско шосе № 49
Коалицията за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом” и нейните партньори изразиха мнения, че въпреки позитивните идеи и стъпки в правилната посока, провеждането на програмата по приетата от правителството методика крие съществени рискове – както в принципите на разходване на 1 млрд. лв. публичен ресурс, така и от гледна точка на ползите за крайните потребители.

Основните теми, дискутирани от участващите организации, бяха  следните:

 • Необходимост от разработване на дългосрочна национална жилищна стратегия, в рамките на която да бъдат поставени програмите за енергийна ефективност и подобряване на жилищните условия;
 • Поставяне на амбициозни цели за енергийна ефективност както за цялата програма, така и за отделните сгради, с оглед доближаване до европейските стандарти в областта;
 • Гарантиране на качеството на проектите и строителните дейности с оглед осигуряване на максимално намаляване на разходите за енергия и подобрен комфорт в обновените сгради;
 • Въвличане на собствениците в изпълнението на програмата с цел повишаване на отговорността към стопанисваните имоти, контрол и осигуряване на качеството на строителните дейности;
 • Гарантиране на сигурността на сградните системи и инсталации, включително асансьорите;
 • Подобряване на информираността на общините и потребителите относно ползите и опасностите от мерките по обновяванията.

В пресконференцията взеха участие:

 • Минчо Бенов, координатор на Коалиция Достоен дом
 • Арх.  Здравко Генчев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
 • Арх. Николай Гълъбов, заместник-председател на Камарата на архитектите в България
 • Николай Маринков, главен секретар на Българска асансьорна организация
 • Емануела Фролошка, Изпълнителен директон на фондация “Асансьорна безопасност”

На разположение за коментари бяха още: арх. Георги Георгиев, председател на Българска жилищна асоциация, д-р Елеонора Гайдарова, председател на Съюза на асоциациите на собственици в България, Ася Добруджалиева, мениджър проекти, Хабитат България/Фондация „Подслон за човечеството”, д-р Драгомир Цанев, заместник-директор на ЕнЕфект и др.

Цялото видео можете да гледате ТУК