Sketch Of Elevator Inventor Testing Elevator

Проект „МОЯТА БЕЗОПАСНОСТ“

Проектът е насочен към разработване на учебни материали, предназначени за различни целеви аудитории.

Таргет аудитории, предмет на проекта ще бъдат:

  • Подрастващи– Обхващат се деца от втора и трета група в детските градини, както и начално ниво на училищно обучение. Целта е подрастващите от ранна детска възраст да придобият основни знания, както и да изградят култура за безопасно ползване на асансьорни и ескалаторни съоръжения;
  • Смесени – Обхващат се хора от различни възрастови категории, които да бъдат информирани, посредством публични и общодостъпни образователни кампании за правилата за безопасно ползване на асансьорни съоръжения.

Материалите ще обхващат теми, свързани с: