proekt_kabinataПроект "КАБИНАТА" Кампанията е насочена към издираване на  опасни съоръжения,  във видимо лошо състояние, представляващо  опасност за живота и здравето на хората. Въз основа на  изпратени от Ваша страна сигнали ще търсим контакт и становище от фирмите, официално ангажирани с абонаментната поддръжка на съоръженията във Вашия вход. По всички сигнали, по които бъдат констатирани явни нередности, ще бъдат изпращани доклади в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като в зависимост от нарушенията, ще бъдат предприемани мерки срещу нарушителите на Държаните разпоредби.  

 Сигнали можете да ни изпращате на

signal@elevatorsafety.eu, или  на тел. +359 885 24 94 26!

Не правете компромис със собствената си защита!

      Защото животът е безценен, а сигурността не е даденост!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page