Предприемане на спешни мерки по обезопасяване на асансьорни съоръжения в болнични и в сгради, общинска и държавна собственост

Предприемане на спешни мерки по обезопасяване на асансьорни съоръжения в болнични и в сгради, общинска и държавна собственост

Предприемане на спешни мерки по обезопасяване на асансьорни съоръжения в болнични и в сгради, общинска и държавна собственост

Приятели,

В продължение на даденото обещание от страна на ФАБ, за изпращането на писмо до заинтересованите институции, в което ясно да бъдат разписани, но и мотивирани исканията на фондацията и пострадали в и отасансьори,  искания, имащи отношение към обезпечаване на техническата изправност и повишаването на безопасността на асансьорните съоръжения в България, тук публикуваме пълния текст на вече изпратеният текст към ресорните ведомства, както и до Министър-председателя на Република България, г-н Бойко Борисов.

Вярваме, че това писмо няма да бъде подминато от цитираните в него институции, и че чрез вписаните искания, както и мотивите, които го придружават, и обосновките, които са заложени по почти всяка една мярка, която считаме, че трябва да бъде предприета, в не малка степен Държавата ще застане в позицията си,  не на собственик, а на контролен орган, в лицето на оправомощенитеза това ведмоства и по силата на вменени задължения и ще упражни именно този контрол, който може да бъде гарант за безопасността на всички нас!

Пълният текст на изпратеното писмо можете да изтеглите от тук:

Отговорите на институциите

 

Отговор от ДАМТН:  Otgovor_DAMTN; 

                        Резултати от извършените проверки

                         на болничните асансьори в страната:   Proverka_asansiori_bolnitsi_04-05-1-2

 

 

 

Отговор от Министерство на здравеопазването:  Ministry of Health_1548433156653document