Права и задължения на собствениците на асансьори при монтиране на устройства за контрол на достъп

Монтирането на контрол на достъпа в кабините на асансьорите, по- известно сред широката общественост като „поставяне на чипове за достъп до асансьора“ подлежи на специфична регулация.  Тъй като тази регулация е непопулярна сред гражданите, и не се ползва с известност, решихме да посветим този материал на нея, с цел избягване на нежелани и често пъти непредвидени ситуации при ползването на асансьори.

Регулацията е валидна за всяка етажна собственост, обществена или административна сграда, чиито представители имат намерението да осигурят защита на достъп до отделните нива и/или етажни клетки в жилищни, обществени и административни сгради. 

По смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Наредба за безопасна експлоатация  и технически надзор на асансьори (НБЕТНА), в сила от 2011 г., поставянето система за контрол на достъпа в кабините на асансьорите, както и устройство за двустранна комуникация се счита за преустройство на съоръжението, поради факта, че се осъществява непредвидено от производителя вмешателство е електрическата схема на съоръжението.

По дефиницията, заложена в §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на (НБЕТНА) за „преустройство“ се счита всяко  изменение на товароподемността, височината на повдигане, масата на кабината или скоростта на асансьора или изменение на конструкцията на шахтата или машинното помещение, или изменение в електрическата схема за управление на асансьора или на елементи от нея, или подмяна на предпазно устройство с предпазно устройство, което има технически характеристики, различни от тези на замененото предпазно устройство. 

В случай, че е взето валидно решение на общото събрание на етажната собственост, по установения в Закона за управление на етажната собственост ред (чл.16 и чл.17 ЗУЕС), или по друг правомерен начин, то извършването на преустройството следва да бъде по предвидения в НБЕТНА ред ( §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби), в който са включени  следните съществени изисквания за предоставяне на:

  1. Обяснителна записка за извършените промени;
  2. Техническа документация, по която е извършени преустройството;
  3. Удостоверение за качеството и сертификати на материалите и съставните части, използвани при преустройството;
  4. Декларация, че лицето, което е извършило преустройството е оценило рисковете и преустройството е извършено съобразно съществените изисквания на приложимите за асансьора наредби, които са описани в чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите

Важно обстоятелство е, че при сградите, които се намират в режим на етажна собственост, съгласно § 1б. НБЕТНА, задълженията по поддържане на съоръженията в техническа изправност и безопасност от страна на ползвателя по наредбата се изпълняват от управителя или председателя на управителния съвет на блока.

Преустройството задължително се извършва от юридически лица, вписани в регистъра на лицата, извършващи дейност по поддържане, ремонт и преустройство  на съоръжения с повишена опасност (СПО), и са получили удостоверение за това от председателя на ДАМТН или от оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен и технически надзор“, чл. 36 ЗТИП.

След приключване на преустройството (монтиране на устройство за двустранна комуникация и/или система за контрол на достъп в асансьор), задължително трябва да бъде извършен последващ технически преглед (съгласно чл. 24. НБЕТНА), с цел гарантиране на безопасността, както на съоръжението, така и на всички негови ползватели.

В случай, че бихте искали да ни сигнализирате за опасен или зле поддържан асансьор, попълнете приложената тук форма, изпратете ни имейл на signal@elevatorsafety.eu или просто ни се обадете на тел. +359 885 24 94 26!

Всички полета, отбелязани със звездичка са задължителни!

Бъдете сигурни, Вашият сигнал, ще стигне до онези, които носят отговорността за вашето здраве и живот!

Ако желаете да станете част от нашия екип, можете да ни пишете, като попълните приложената форма, или се свържете с нас на info@elevatorsafety.eu, или телефон +359 885 24 94 26.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!