Меморандум за сътрудничество

Меморандум за сътрудничество

Като подписват настоящия договор страните декларират своята воля и ангажираност да обединят действията и усилията си за установяване и разработване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи, включително изграждане на партньорска мрежа от бизнес, неправителствени и правителствени организации, целяща обединяване на усилията за създаване на нова, отговаряща…