Права и задължения на собствениците на асансьори при монтиране на устройства за контрол на достъп

Права и задължения на собствениците на асансьори при монтиране на устройства за контрол на достъп

Монтирането на контрол на достъпа в кабините на асансьорите, по- известно сред широката общественост като „поставяне на чипове за достъп до асансьора“ подлежи на специфична регулация.  Тъй като тази регулация е непопулярна сред гражданите, и не се ползва с известност, решихме да посветим този материал на нея, с цел избягване…

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Във връзка с публикуваната на сайта на Министерски съвет на обществено обсъждане „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“, която можете да намерите и ТУК, ФАБ, заедно с привлечени експерти изпрати становище, което считаме, че би дало повече яснота, както и би прецизирало критериите за допустимост, от една…

ФАБ гостува на Стара Загора

ФАБ гостува на Стара Загора

Следващата спирка на фондация „Асасньорна безопасност“ е в Стара Загора, в рамките на инициативата „ВАКАНЦИЯ“ 2019, която се провежда под надслов „Безопасно лято за сигурно бъдеще“. Превантивната програма „ВАКАНЦИЯ 2019“ е една от мерките за повишаване сигурността на децата и превенция на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните през лятото.…

Малките парламентаристи по ГОЛЕМИТЕ асансьорни теми

Малките парламентаристи по ГОЛЕМИТЕ асансьорни теми

Какви са сградите, в които живеем,? Знаем ли как да се придвижваме безопасно между етажите? И как нашите деца биха променили всичко това, ако имаха вълшебна пръчица само за ден? Това са темите, които зададоха  малките асансьорни мъдреци  по време на първата по рода си „Детска парламентарна сесия“, състояла се…

Управление на сгради и безопасни асансьори

Управление на сгради и безопасни асансьори

Тъй като вярваме, че безопасността на асансьорите има пряка връзка с качественото управление на етажната собственост, както и след извършени проучвания и анализи, през месец февруари подготвихме и представихме концепция, която от една страна има за цел да предложи конкретни подходи за общо подобряване на управление на жилищните сгради, а…

Асансьорите в болниците в цялата страна са преминали извънредни проверки за налични устройства за контрол на товара

Асансьорите в болниците в цялата страна са преминали извънредни проверки за налични устройства за контрол на товара

Във връзка с изпратено писмо http://elevatorsafety.eu/predpriemane-na-merki/, с искания на Фондация „Асансьорна безопасност“ към Министерство на икономиката (МИ), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на здравеопазването (МЗ) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), в края на изминалата година, по повод инцидент с асансьор във варненска болница…

Предприемане на спешни мерки по обезопасяване на асансьорни съоръжения в болнични и в сгради, общинска и държавна собственост

Предприемане на спешни мерки по обезопасяване на асансьорни съоръжения в болнични и в сгради, общинска и държавна собственост

Приятели, В продължение на даденото обещание от страна на ФАБ, за изпращането на писмо до заинтересованите институции, в което ясно да бъдат разписани, но и мотивирани исканията на фондацията и пострадали в и отасансьори,  искания, имащи отношение към обезпечаване на техническата изправност и повишаването на безопасността на асансьорните съоръжения в…

ФАБ: Настояваме незабавно да бъдат спрени всички асансьори, които не отговарят на изискванията

ФАБ: Настояваме незабавно да бъдат спрени всички асансьори, които не отговарят на изискванията

ФАБ: Настояваме незабавно да бъдат спрени всички асансьори, които не отговарят на изискванията Незабавното спиране от експлоатация на всички съоръжения, в болнични, обществени и административни сгради, при които не е изпълнено изискването за монтиране на устройства за контрол на товара. Това поискахме от институциите и бизнеса, заедно с друго пострадали…

Предстояща пресконференция

Предстояща пресконференция

След поредният инцидент с болничен асансьор, неправителствена организация с конкретни мерки за повишаване на безопасността   След поредният инцидент с асансьор в голяма варненска болница, Фондация “Асансьорна Безопасност” ще представи комплект от мерки за повишаване на безопасността и недопускане на други подобни инциденти. Пресконференцията е  под надслов: „Без повече асансьори…