С Благо-Дар-ност! към всички Вас!

Скъпи приятели! Преди дни отбелязахме една страшна, но в същото време и изпълнена с живот годишнина. Годишнина ПЪРВА, от НЕРОЖДЕНИЯ ДЕН на Мария. Благодарим на всички, които подкрепиха Мария с присъствие, усмивка и… още нещо, лично и виртуално. Благодарим за съпричастността, за обичта и щедростта! – В големия Буркан за…