Emanuela Емануела Фролошка - Учредител и Изпълнителен директор. Преживяла кошмара на асансьорния инцидент в  Майчин дом, през 2010 година! Никога не съм вярвала в случайността на това, което ни се случва! Винаги съм вярвала, че всяка случка има пряка връзка с пътя, който всеки един от нас трябва да извърви! Безпрекословно вярвам, че всяка голяма промяна  започва преди всичко от нейното индивидуално осмисляне, вярата, че тя е постижима, както и личния принос на всеки, който я желае!   Контакти:                      GSM:  +359 885 249 426                      email:  e.froloshka@elevatorsafety.eu         Ивана Попова - Член на управителния съвет. Контакти:                     GSM:  +359 886 883 899                     email:  i.popova@elevatorsafety.eu     Тихомир Димитров - Член на управителния съвет. Контакти:                     email:  t.dimitrov@elevatorsafety.eu     Асен Иванов - Член на управителния съвет. Контакти:                     email:  a.ivanov@elevatorsafety.eu
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page