Emanuela

Емануела Фролошка – Учредител и Изпълнителен директор.

Преживяла кошмара на асансьорния инцидент в  Майчин дом, през 2010 година!

Никога не съм вярвала в случайността на това, което ни се случва!

Винаги съм вярвала, че всяка случка има пряка връзка с пътя, който всеки един от нас трябва да извърви!

Безпрекословно вярвам, че всяка голяма промяна  започва преди всичко от нейното индивидуално осмисляне, вярата, че тя е постижима, както и личния принос на всеки, който я желае!

 

Контакти:

                     GSM:  +359 885 249 426

                     email:  e.froloshka@elevatorsafety.eu

 

 

 

 

Ивана Попова – Член на управителния съвет.

Контакти:

                    GSM:  +359 886 883 899

                    email:  i.popova@elevatorsafety.eu

 

 

Димитър Фролошки – Член на управителния съвет.

Контакти:

                    email:  dimfro@yahoo.com

 

 

Христина Величкова – Член на управителния съвет.

Контакти:

                    email:  cr_velichkova@yahoo.com