ПОЗИЦИЯ!

ПОЗИЦИЯ!

Да бъде въведено носенето на наказателна отговорност

Здравейте приятели,

Публикуваме копие от публикация на в. Телеграф, от 29 Септември, 2016 година, по повод поредния инцидент с пропаднал асансьор в София!

Публикуваме го с изричната уговорка, че по никакъв начин фондацията НЕ може и НЕ се идентифицира със заглавието на материала, което се явява по-скоро интерпретация на изказаното убеждение от страна на Емануела Фролошка, че недобросъвестни домоуправители трябва да има възможност да носят наказателна отговорност, при доказани незаконни действия, което определено се различава от изписаното заглавие!

За всички, които не са наясно какво е предвидено в мерките на Наказателния кодекс като наказания, цитираме абсолютно точно действащия към момент Наказателен кодекс, според който:

Чл. 37. (1) Наказанията са:
1. (нова – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) доживотен затвор;
1а. (предишна т. 1 – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) лишаване от свобода;
2. (нова – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) пробация;
2а. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 92 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
3. конфискация на налично имущество;
4. глоба;
5. (отм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.)
6. лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност;
7. лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;
8. (отм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.)
9. лишаване от право на получени ордени, почетни звания и отличия;
10. лишаване от военно звание;
11. обществено порицание.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За най-тежките престъпления, които заплашват основите на републиката, както и за други особено опасни умишлени престъпления като временна и изключителна мярка се предвижда доживотен затвор без замяна.

Допълнителна информация относно мерките, и при какви обстоятелства става тяхното прилагане може да бъде намерена ето тук: http://lex.bg/laws/ldoc/1589654529

Заставаме обаче зад всичко останало, което е написано в статията!

 

vestnik_telegraf