Официално! Програма REECL представи новия трети етап от програмата за повишаване на енергийната ефективност на българските домове

Официално! Програма REECL представи новия трети етап от програмата за повишаване на енергийната ефективност на българските домове

Официално! Програма REECL представи новия трети етап от програмата за повишаване на енергийната ефективност на българските домове

София, 1 Септември 2016 г.– Днес Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) организира  пресконференция, по време на която беше представен новият, трети етап на Програмата за енергийна ефективност в дома (REECL).

REECL press conference 01.09 (1)

Целта на събитието беше да:
•    Представи първите две банки, Обединена българска банка и Банка Пиреос България, които се пр

исъединяват към най-новата фаза на Програма REECL;
•    Представи резултатите, постигнати до момента в рамките на Програма REECL на ЕБВР;
•    Сподели добри практики и примери за постигнати успехи в разработването и прилагането на устойчиви енергийни подобрения в проекти на ниво сгради.

Един от основните акценти на пресконференцията беше, че продължението на Програма REECL разширява обхвата на дейностите, финансирани до момента, като освен до момента предвидените технологии, ще бъдат отпускани средства и за модерни технологии като фотоволтаични системи, рекуперативни вентилационни системи, абонатни станции и сградни инсталации, газификационни системи и  не на последно място – енергоефективни асансьори.

До момента предвидените в програмата дейности, включваха инсталиране на енергоспестяваща дограма, изолации на стени, подове и покриви, газови котли, ефективни печки и котли на биомаса, слънчеви нагреватели за вода и термопомпени климатични системи.

В пресконференцията взеха участие:

  • Лариса Манастърли, директор, ЕБВР, България,
  • Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката,
  • Борис Петков, ръководител проект Програма REECL, както и
  • ресорните изпълнителни директори на двете банки.

Повече детайли за събитието, както и експозетата на участниците в пресконференцията можете да видите в приложените видео материали по-долу:

1. Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката

2. Лариса Манастърли, директор, ЕБВР, България

3. Борис Петков, ръководител проект Програма REECL

4. Пиерус банк: