Сигурността не е приоритет, а стойност!Фондация "Асансьорна Безопасност"

Как да помогна

Няколко са програмите, чрез които можете да подкрепите дейността на фондация „Асансьорна безопасност“. БЪДИ  БЛАГОДЕТЕЛ БЛАГОДЕТЕЛ е програма за месечни дарения към ФАБ. Tвоята редовна подкрепа ще подпомогне дейността на ФАБ в страната. Прокетите, по които работим са: Проект “Кабината” – издираване на съоръжения с висока степен на опасност за…

Прочети повече

Мисия и цели

Фондация “Асансьорна безопасност” е независима неправителствена организация, учередена с Решение No.1 от 12.01.2014 г по фирмено дело 749/2014 на Софийски градски съд.  Фондацията е насочена към повишаване степента на безопасност на гражданите, използващи ежедневено  най- масовите средства за транспорт – асансьори, ескалатори и движещи се пътеки.     Фондацията се…

Прочети повече

Надзорни фирми за контрол

Държавен технически надзор Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност    

Прочети повече

Българско законодателство

  БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО   ЗАКОНИ Закон за техническите изисквания към продуктите Закон за защита на потребителите Закон за устройство на територията   НАРЕДБИ НАРЕДБА № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ НАРЕДБА…

Прочети повече
Правилата на стената ! Като част от дейността на фондация „Асансьорна безопасност“ за популяризиране не мерките и правилата за безопасно ползване на асансьори и ескалатори, Ви предлагаме един нетрадиционен начин за ежедневното им припомняне директно от асансьорните кабини във Вашите блокове.
Вижте пълния текст на публикацията

Проекти

Нашите текущи проекти...

Научи повече

Проект „КАБИНАТА“ Кампанията е насочена към издираване на  опасни съоръжения,  във видимо лошо състояние, представляващо  опасност за живота и здравето на хората. Въз основа на  изпратени от Ваша страна сигнали ще търсим контакт и становище от фирмите, официално ангажирани с абонаментната поддръжка на съоръженията във Вашия вход. По всички сигнали,…

Проект „МОЯТА БЕЗОПАСНОСТ“ Проектът е насочен към разработване на учебни материали, предназначени за различни целеви аудитории. Таргет аудитории, предмет на проекта ще бъдат: Подрастващи– Обхващат се деца от втора и трета група в детските градини, както и начално ниво на училищно обучение. Целта е подрастващите от ранна детска възраст да…