Сигурността не е приоритет, а стойност!Фондация "Асансьорна Безопасност"
star

Как да помогна

Няколко са програмите, чрез които можете да подкрепите дейността на фондация „Асансьорна безопасност“. БЪДИ  БЛАГОДЕТЕЛ БЛАГОДЕТЕЛ е програма за месечни дарения към ФАБ. Tвоята редовна подкрепа ще подпомогне дейността на ФАБ в страната. Прокетите, по които работим са: Проект “Кабината” – издираване на съоръжения с висока степен на опасност за…

Прочети повече
star

Мисия и цели

Фондация “Асансьорна безопасност” е независима неправителствена организация, учередена с Решение No.1 от 12.01.2014 г по фирмено дело 749/2014 на Софийски градски съд.  Фондацията е насочена към повишаване степента на безопасност на гражданите, използващи ежедневено  най- масовите средства за транспорт – асансьори, ескалатори и движещи се пътеки.     Фондацията се…

Прочети повече
star

Надзорни фирми за контрол

Държавен технически надзор Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност    

Прочети повече
star

Българско законодателство

  БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО   ЗАКОНИ Закон за техническите изисквания към продуктите Закон за защита на потребителите Закон за устройство на територията   НАРЕДБИ НАРЕДБА № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ НАРЕДБА…

Прочети повече
Наесен с песен! Скъпи приятели, На 31 Май 2017 завършихме първите 4 от общо планираните 25 обучителни сесии, предназначени за деца от предучилищние групи на детските градини и от 1 до 3 клас на основните училища по проект „Вертикално познание“ на фондация „Асансьорна безопасност“, финансиран от Програма „Европа“ към Столична община.
Вижте пълния текст на публикацията

Проекти

Нашите текущи проекти...

Научи повече
proetk-kabinata

Проект „КАБИНАТА“ Кампанията е насочена към издираване на  опасни съоръжения,  във видимо лошо състояние, представляващо  опасност за живота и здравето на хората. Въз основа на  изпратени от Ваша страна сигнали ще търсим контакт и становище от фирмите, официално ангажирани с абонаментната поддръжка на съоръженията във Вашия вход. По всички сигнали,…

ottis-web

Проект „МОЯТА БЕЗОПАСНОСТ“ Проектът е насочен към разработване на учебни материали, предназначени за различни целеви аудитории. Таргет аудитории, предмет на проекта ще бъдат: Подрастващи– Обхващат се деца от втора и трета група в детските градини, както и начално ниво на училищно обучение. Целта е подрастващите от ранна детска възраст да…