Сигурността не е приоритет, а стойност!Фондация "Асансьорна Безопасност"

Как да помогна

Няколко са програмите, чрез които можете да подкрепите дейността на фондация „Асансьорна безопасност“. БЪДИ  БЛАГОДЕТЕЛ БЛАГОДЕТЕЛ е програма за месечни дарения към ФАБ. Tвоята редовна подкрепа ще подпомогне дейността на ФАБ в страната. Прокетите, по които работим са: Проект “Кабината” – издираване на съоръжения с висока степен на опасност за…

Прочети повече

Мисия и цели

Фондация “Асансьорна безопасност” е независима неправителствена организация, учередена с Решение No.1 от 12.01.2014 г по фирмено дело 749/2014 на Софийски градски съд.  Фондацията е насочена към повишаване степента на безопасност на гражданите, използващи ежедневено  най- масовите средства за транспорт – асансьори, ескалатори и движещи се пътеки.     Фондацията се…

Прочети повече

Надзорни фирми за контрол

Държавен технически надзор Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност    

Прочети повече

Българско законодателство

  БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО   ЗАКОНИ Закон за техническите изисквания към продуктите Закон за защита на потребителите Закон за устройство на територията   НАРЕДБИ НАРЕДБА № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ НАРЕДБА…

Прочети повече
Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност Във връзка с публикуваната на сайта на Министерски съвет на обществено обсъждане „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“, която можете да намерите и ТУК,
Вижте пълния текст на публикацията

Проекти

Нашите текущи проекти...

Научи повече

Проект „ДЕТСКИ АСАНСЬОРЕН ПАРЛАМЕНТ“         СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   СТОЛИЧНА ОБЩИНА     ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ    С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЪРВА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ПРОГРАМА „ЕВРОПА“ 2019 г.   Информация за предложението Наименование на кандидата* ФОНДАЦИЯ „АСАНСЬОРНА БЕЗОПАСНОСТ“ Наименование на проекта* ДЕТСКИ АСАНСЬОРЕН ПАРЛАМЕНТ Приоритетна област:* Приоритетна…

Проект „ВЕРТИКАЛНО ПОЗНАНИЕ“ Повече информация за това, как протече реализацията на проекта можете да намерите в галериите от facebook страницата ни.             СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА   ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ  С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТРЕТА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЕВРОПА 2017 г.   Информация…