Сигурността не е приоритет, а стойност!Фондация "Асансьорна Безопасност"

Как да помогна

Няколко са програмите, чрез които можете да подкрепите дейността на фондация „Асансьорна безопасност“. БЪДИ  БЛАГОДЕТЕЛ БЛАГОДЕТЕЛ е програма за месечни дарения към ФАБ. Tвоята редовна подкрепа ще подпомогне дейността на ФАБ в страната. Прокетите, по които работим са: Проект “Кабината” – издираване на съоръжения с висока степен на опасност за…

Прочети повече

Мисия и цели

Фондация “Асансьорна безопасност” е независима неправителствена организация, учередена с Решение No.1 от 12.01.2014 г по фирмено дело 749/2014 на Софийски градски съд.  Фондацията е насочена към повишаване степента на безопасност на гражданите, използващи ежедневено  най- масовите средства за транспорт – асансьори, ескалатори и движещи се пътеки.     Фондацията се…

Прочети повече

Надзорни фирми за контрол

Държавен технически надзор Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност    

Прочети повече

Българско законодателство

  БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО   ЗАКОНИ Закон за техническите изисквания към продуктите Закон за защита на потребителите Закон за устройство на територията   НАРЕДБИ НАРЕДБА № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ НАРЕДБА…

Прочети повече
Правилата на стената ! Като част от дейността на фондация „Асансьорна безопасност“ за популяризиране не мерките и правилата за безопасно ползване на асансьори и ескалатори, Ви предлагаме един нетрадиционен начин за ежедневното им припомняне директно от асансьорните кабини във Вашите блокове.
Вижте пълния текст на публикацията

Проекти

Нашите текущи проекти...

Научи повече

Проект „ДЕТСКИ АСАНСЬОРЕН ПАРЛАМЕНТ“         СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   СТОЛИЧНА ОБЩИНА     ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ    С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЪРВА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ПРОГРАМА „ЕВРОПА“ 2019 г.   Информация за предложението Наименование на кандидата* ФОНДАЦИЯ „АСАНСЬОРНА БЕЗОПАСНОСТ“ Наименование на проекта* ДЕТСКИ АСАНСЬОРЕН ПАРЛАМЕНТ Приоритетна област:* Приоритетна…

Проект „ВЕРТИКАЛНО ПОЗНАНИЕ“ Повече информация за това, как протече реализацията на проекта можете да намерите в галериите от facebook страницата ни.             СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА   ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ  С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТРЕТА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЕВРОПА 2017 г.   Информация…